post hero image

Wat betekent het Klimaatakkoord voor jou?

Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is dat Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO² moet uitstoten dan in 1990. Daarnaast moeten alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Maar wat betekent dit voor jou als woningeigenaar?

De aarde warmt op. De uitstoot van het broeikasgas CO² moet daarom snel omlaag en in 2050 naar nul. Ook de CO² uitstoot door energieverbruik in woningen. Daarom staan er voor jou als woningeigenaar ook belangrijke dingen in het klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord raakt vrijwel alle huiseigenaren. Over onderstaande onderwerpen staan afspraken in het akkoord:


Woningen aardgasvrij

In 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. En in 2050 moeten zelfs alle woningen aardgasvrij zijn. Overschakelen naar duurzame verwarming als een warmtenet, warmtepomp of zonneboiler is de laatste stap. Het is van belang dat huiseigenaren eerst hun woning goed isoleren en ventileren.

Aardgasvrij per woonwijk

Gemeenten zullen eind 2021 bekend moeten maken wanneer welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt. Uiterlijk acht jaar voor de levering van aardgas stopt, krijgen bewoners te horen wat het alternatief voor aardgas wordt en wat dit voor hun situatie betekent. Voor wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, moet in 2021 duidelijk zijn wat de vervanger van aardgas wordt. De gemeente is verplicht om bewoners vroegtijdig en serieus te betrekken bij de planvorming. De komende jaren zullen de eerste tientallen woonwijken aan de buurt zijn als test.


Kosten verduurzamingsmaatregelen

De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Als dat niet lukt, zal de Rijksoverheid met extra (financiële) ondersteuning komen.


Isolatie aanbod

Er wordt voor de diverse woningtypes een isolatie-standaard ingevoerd. Deze standaard geeft aan tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om klaar te zijn voor het alternatief van aardgas. De standaard zal zijn gebaseerd op de bouwkundige mogelijkheden van een woning en de kosten moeten in verhouding tot de voordelen en besparing staan. De standaard zal hoogstwaarschijnlijk worden gebruikt als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Voor losse verbouwingen (zoals die van het dak, de gevel of vloer) komen streefwaardes voor isolatie. De hoogte van de standaard en de streefwaarden zal nog verder moeten worden uitgewerkt.


Cv-ketel verbod

Er is voorlopig nog geen sprake van een cv-ketel verbod. Het bedrijfsleven en de installatiesector gaan werken aan alternatieven zoals (hybride) warmtepompen. Na 2025 zal worden gekeken of een cv-ketel verbod alsnog nodig is.


Belasting op gas omhoog

Vanaf 2020 stijgt de belasting op aardgas en dit zal de komende jaren alleen maar duurder worden. Het hogere gastarief moet huishoudens aansporen om minder gas te verbruiken en duurzame maatregelen te nemen. Vanaf 2020 daalt ook de belasting op elektriciteit en krijgen consumenten meer belastingkorting op de totale energierekening.


Financieringsmogelijkheden

Er zullen nieuwe financieringsmogelijkheden worden geïntroduceerd. Zo is een overdraagbare lening voor verduurzaming aangekondigd. Huiseigenaren die een lening voor energiebesparende maatregelen afsluiten, moeten die bij een verhuizing kunnen overdragen aan de nieuwe bewoners. Deze zogeheten gebouw gebonden financiering moet uiterlijk in 2022 ingevoerd zijn. Ook is een warmtefonds voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren aangekondigd. Wie door de huidige leennormen moeilijk of geen financiering kan krijgen, kan hier terecht. Een huiseigenaar mag maximaal 25.000 lenen en de lening loopt maximaal 20 jaar. Het fonds is bedoeld voor het verduurzamen van de woning.


VvE verduurzamen

De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) die willen verduurzamen, zullen worden verbeterd. Financiële partijen zijn aan het onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor VvE’s die uit minder dan zes appartementen bestaan, wordt een passende financieringsvorm gezocht.


Betrokkenheid windmolens

De ambitie is dat 50% van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak.

Al met al moet er veel gebeuren om het doel van het Klimaatakkoord te bereiken. Ben jij benieuwd wat jij kan doen om je huis te verduurzamen en minder CO² uit te stoten? Doe dan snel de woningcheck!

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom duuzaam wonen?

Ontvang maandelijks een overzicht van het laatste duurzame nieuws, handige energiebespaartips en de nieuwste blogs.

Wist je dat... het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is dat Nederland in 2030 minimaal 49% minder CO² moet uitstoten dan in 1990?

Hoeveel geld en energie kun jij besparen?

Doe de woningcheck

Gerelateerde artikelen