post hero image

Zonnepark, windturbines of een windmolenpark: wat zijn de plannen voor jouw buurt?

Het opwekken van groene stroom moet de komende jaren steeds verder groeien. Anders worden de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord niet gehaald. Maar hoe gaan we dit doen? Waar is er ruimte voor een zonne- of windmolenpark? En wat is er financieel en maatschappelijk gezien haalbaar? Dit en meer vind je in de Regionale Energiestrategie.


Wat is een Regionale Energiestrategie (RES)?

In juni 2019 is, na lang onderhandelen, het Klimaatakkoord getekend door verschillende Nederlandse organisaties, bedrijven en de Rijksoverheid. In dit Klimaatakkoord zijn een aantal doelen vastgelegd:

  • De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49% en in 2050 met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990.

  • In 2030 moet er 35 terawattuur aan groene stroom worden opgewekt. Ter vergelijking, dit staat gelijk aan 466 miljoen keer een Tesla Model S volledig opladen, 38 miljard uur stofzuigen of 777 miljard uur TV kijken.

  • In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen van het aardgas af zijn.

Om deze doelen te halen is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. In elke regio werken provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers samen om te kijken hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden. In het RES beschrijft elke regio zijn eigen keuzes waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn om van het aardgas af te kunnen. Het Nationaal Programma RES ondersteunt de energieregio’s bij het opstellen van de RES.


Wat betekent het voor mij?

De RES heeft waarschijnlijk impact op jouw woonomgeving. Mogelijk zijn er plannen voor een wind- of zonnepark bij jou in de buurt. Als huiseigenaar kan je invloed uitoefenen op de plannen via bijvoorbeeld georganiseerde inspraakavonden en informatiebijeenkomsten. Wanneer deze bijeenkomsten worden gehouden vind je op [de site van jouw energieregio](https://www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/default.aspx).

Het is niet mogelijk om als huiseigenaar juridische stappen te ondernemen zoals in beroep gaan of een bezwaar indienen. Dit komt doordat de RES geen juridische status heeft. Het bestaat enkel uit beleidsstukken en bestuurlijke afspraken. Wanneer de gemeente daadwerkelijk concrete besluiten neemt is het mogelijk om actie te ondernemen.


Waar staan we nu?

Op dit moment hebben de meeste energieregio’s de conceptversie van de RES klaar liggen. Via de interactieve kaart op de site van de Regionale Energiestrategie kan je doorklikken naar de plannen voor jouw regio.


Wat zijn de volgende stappen?

Nadat alle energieregio’s, uiterlijk voor 1 oktober 2020, hun concept RES hebben ingediend, gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de plannen doorberekenen op haalbaarheid. Op 1 februari 2021 leveren het PBL en het Nationaal Programma RES hun definitieve analyses op. Daarna, op 1 juli 2021 wordt de definitieve 1.0 versie van het RES opgeleverd. Vanaf dat moment is er mogelijkheid om beroep en bezwaar aan te tekenen en gaat de uitvoering beginnen.

Altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom duuzaam wonen?

Ontvang maandelijks een overzicht van het laatste duurzame nieuws, handige energiebespaartips en de nieuwste blogs.

Wist je dat... zonne-energie ten opzichte van windenergie veel meer vraagt van de infrastructuur en daarom een evenredige verdeling tussen wind- en zonne-energie erg belangrijk is?

Hoeveel geld en energie kun jij besparen?

Doe de woningcheck

Gerelateerde artikelen