Privacy

Powerly is een initiatief van Nationale-Nederlanden Bank N.V. We vinden jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we netjes om met je persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je er meer over.

Doe je via onze website een Woningcheck? Of wil je een maatwerk adviesrapport van onze leveranciers ontvangen? Dan vragen we je om je persoonsgegevens zoals je contactgegevens en energieverbruik. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van je persoonsgegevens noemen we het ‘verwerken’ van die gegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. De belangrijkste regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Powerly houdt zich aan deze regels.

Hieronder lees je waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken je persoonsgegevens alleen voor bepaalde doelen. We verzamelen je persoonsgegevens voor het geven van een digitaal of persoonlijk advies over verduurzamingsmaatregelen voor je huis. Dit gebeurt via onze website of wanneer je telefonisch contact hebt met ons. Je persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat we informatie- en marketingactiviteiten verrichten. Hieronder vind je meer informatie over de doelen en hoe wij dan met jouw persoonsgegevens omgaan.

Voor een indicatie en advies over verduurzamingsmaatregelen

We gebruiken je persoonsgegevens om je digitaal en/of persoonlijk te adviseren over verduurzamingsmaatregelen.  Als je via onze website een Woningcheck doet, en/of aangeeft een offerte te willen ontvangen, dan geef je ons daarmee ook automatisch het recht om je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en energieverbruik te verwerken. Voordat we offertes voor je opvragen, sturen we je nog even een bericht zodat je weet wat er gaat gebeuren, want we delen voor het opmaken van de offertes jouw postcode en huisnummer met de verschillende uitvoerders. Ook lees je daar hoe je bezwaar kunt maken als jij je toch nog bedenkt of vragen hebt over hoe het precies werkt. 

Voor persoonlijk advies door een ervaren energieadviseur bij jou thuis 

Als je het fijn vindt om een adviseur thuis te ontvangen, dan kunnen we je een maatwerk adviesrapport aanbieden. Ter voorbereiding op het bezoek, is het belangrijk dat de adviseur zich een beeld van de situatie kan vormen. We delen daarom je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en nutsgebruik met de energieadviseur die namens Powerly bij jou thuis komt om advies uit te brengen over de verduurzaming van jouw woning. Uiteraard delen we de persoonsgegevens alleen als je ons de opdracht geeft om een maatwerk advies uit te gaan brengen en/of een nieuw energielabel aan te vragen.

Bij accepteren van offertes

Op jouw verzoek kunnen we je helpen bij het maken van de juiste keuze uit de verschillende offertes en het begeleiden van het implementatietraject. Nadat je ons deze opdracht hebt gegeven, delen we jouw persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer met de partij waarvan jij besluit om de offerte te accepteren. We verwerken dan jouw gegevens om de opdracht die je geeft verder uit te voeren. Met de partijen met wie wij samenwerken, hebben we afspraken gemaakt over hoe ze met je persoonsgegevens omgaan. Uiteraard moeten zij deze ook op een veilige manier verwerken. Verder is het belangrijk om te weten dat je, nadat wij je hebben doorgestuurd, direct met deze uitvoerder een overeenkomst sluit. Daarmee wordt de uitvoerder zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben over hoe er met je gegevens wordt omgegaan, laat ons dit dan weten. Powerly kan helpen bij het oplossen van mogelijke onduidelijkheden in het proces of bemiddelen zodat je zorgen weg worden genomen.

Voor informatie- en marketingactiviteiten

We verwerken je persoonsgegevens om je op relevante manieren te kunnen informeren over handelingen en acties die je kunt verrichten om je lifestyle te verduurzamen. We sturen je alleen communicatie als je de stap hebt voltooid waarin je expliciet aangeeft dat je akkoord bent met het via e-mail of andere digitale kanalen ontvangen van de nieuwsbrief van Powerly die mogelijk aanbiedingen van derde partijen bevat. 

We leggen gegevens vast over je bezoek aan onze website. Bijvoorbeeld welke pagina’s je hebt bezocht, wanneer je ingelogd hebt op je persoonlijke omgeving of welke zoekopdracht je hebt gedaan. Hiermee laten we de site beter werken en geven we je een persoonlijke ervaring. Ook gebruiken we deze gegevens voor marketingactiviteiten. We doen dit onder andere door middel van het plaatsen van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze Cookieverklaring. Wij verwerken ook je IP-adres. Dit is het nummer van je computer, tablet of mobiel op internet waarmee je zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

Voor statistische analyse

We verwerken persoonsgegevens ook voor statistische analyse. Zo kunnen we bijvoorbeeld jouw gegevens verwerken om onze processen te verbeteren, onze klantbeleving te optimaliseren of ervoor te zorgen dat onze diensten relevanter worden. Ook bekijken we steeds weer welke relevante acties en voordelen we kunnen organiseren voor onze gebruikers op basis van de data die we tot onze beschikking krijgen.  We bewaren gegevens ook om over de goede informatie te kunnen beschikken voor het geval van een klacht of conflict.

Aan wie kunnen we jouw persoonsgegevens geven? 

We kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij voor ons op als verwerker. Je moet hierbij denken aan de partij die onze website host en leveranciers die ons helpen bij het geven van een indicatie van je verduurzamingsmogelijkheden.

Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ons afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens alleen zullen verwerken conform onze opdracht, de gegevens vertrouwelijk behandelen en goed beveiligen. Mocht je willen dat deze partijen na het opvragen van de offertes jouw gegevens verwijderen, dan kun je dat bij ons aangeven en voeren zij dit op ons verzoek uit.

Om je van relevante offertes te kunnen voorzien, delen we jouw adresgegevens met onze partners die een offerte willen uitbrengen. Dit doen we in jouw belang, zodat de offerte zo goed mogelijk aansluit bij jouw situatie. De offerteverstrekkende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerken, bewaren en beveiligen van deze gegevens. Mocht je willen dat deze partijen na het opvragen van de offertes jouw gegevens verwijderen, dan kun je dat bij ons aangeven en zetten wij dit verzoek uit bij de betreffende partijen. Heb je één van de offertes geaccepteerd dan kun je zelf rechtstreeks bij die partner een verzoek doen om jouw gegevens te verwijderen. Je hebt dan een rechtstreekse relatie met die partij en zij hanteren hun eigen Privacy reglement en hebben eigen regels die anders kunnen zijn dan de onze.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat moet voor onze boekhouding.  Na het gebruik van onze woningcheck, worden je gegevens bewaard om te zorgen dat we je ook de komende jaren kunnen helpen bij het verduurzamen van je woning. Heb jij je aangemeld voor de nieuwsbrief dan helpt dit ons ook om je relevante aanbiedingen te kunnen blijven sturen die je helpen om voordeel te halen uit je gebruik van het Powerly-platform. Mocht je in de tussentijd verhuizen? Dan kun je bij ons een nieuwe woningcheck doen of om nieuw advies vragen. We passen dan graag ook jouw gegevens aan, zodat we je weer van relevante diensten kunnen voorzien die passen bij je nieuwe situatie.

Als je niet meer door ons wilt worden benaderd, kun je ervoor kiezen om je bij ons uit te schrijven voor onze nieuwsbrief en aanbiedingen. Dan bewaren we jouw data nog maximaal twee jaar voor het geval je later weer gebruik wil maken van onze diensten. Daarna anonimiseren we jouw gegevens, maar bewaren we ze nog minimaal drie jaar om aan te kunnen blijven tonen dat we jou hebben geholpen volgens de juiste grondslag.

Als je vergeten wilt worden, kun je dat ook bij ons aangeven. Dit doe je via de contactpagina. Vanaf het moment dat je ons verzoekt om je persoonsgegevens te verwijderen, bewaren we je persoonsgegevens nog maximaal een maand om  de verwijdering te kunnen verzorgen. We zorgen er met de verwijdering voor dat jouw gegevens niet meer aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld en gebruiken alleen nog de algemene gegevens voor meta-analyse. 

Zo zorgen we voor jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van je persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk voor geautoriseerd zijn. Het gebouw waar de server zich bevindt is bovendien goed beveiligd.

Geheimhouding

Al onze externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Onze medewerkers hebben de gedragscode van Nationale-Nederlanden bevestigd, waarin ze aangeven vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die zij tot hun beschikking krijgen om hun werk uit te voeren. Dit leidt ertoe dat we zorgvuldig omgaan met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarnaast krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot je gegevens.

Waar slaan we je gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Wat zijn je rechten? 

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat we met je gegevens doen en waarom we je gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

  • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);

  • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen); 

  • Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om je gegevens te verwijderen);

  • Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van je gegevens te beperken);

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt, kunnen we je gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van je gegevens geven);

  • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens). 

Wil je gebruik maken van een van je rechten, dan kun je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen één week op je verzoek.

Als we je toestemming nodig hebben

Als we je gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om je   toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen via www.powerly.nl/contact. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je contact op nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG-Bank@nn.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement of gebruik willen maken van je rechten als betrokkenen, dan kan je contact opnemen met ons via www.powerly.nl/contact. 

Hoeveel geld en energie kun jij besparen?

Doe de woningcheck