Privacy

Wij hechten er waarden aan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Ook bij initiatieven waarbij we samenwerken met partners, zoals Energie in Huis. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe deze gebruikt en gedeeld worden. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op onze website.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Je kent ons waarschijnlijk alleen als Nationale-Nederlanden (“NN”), omdat we onder deze merknaam naar buiten treden. Hier vallen onder meer onderstaande bedrijven onder. Deze bedrijven maken allemaal onderdeel uit van NN Group N.V. Deze bedrijven werken met elkaar samen en delen gegevens met elkaar en met NN Group N.V. Als je klant bij ons bent, kun je een aanbieding krijgen van of namens deze bedrijven.

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Nationale-Nederlanden Bank N.V

Distributie Zorgverzekeringen B.V. (handelsnaam Nationale-Nederlanden Zorg)

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen bijvoorbeeld persoonsgegevens van jou omdat je één of meerdere producten bij één van de rechtspersonen die onder het Nationale-Nederlanden merk handelt afneemt, of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet als klant kunnen helpen als we deze gegevens niet van jou verwerken. Voor meer informatie over de gegevens die wij van jou als klant verwerken kan je vinden op www.nn.nl/privacy.

Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij informatie- en marketingactiviteiten verrichten. In de wet wordt dit een verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen genoemd. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

1. Met Energie in Huis

Wij delen jouw persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en IP adres zodat Energie in Huis contact met jou kan opnemen over het verduurzamen van jouw huis. Dit doen we alleen als jij de stap hebt voltooid waarin je expliciet aangeeft dat je door hen benaderd wilt worden. Van Energie in Huis krijgen we ook een terugkoppeling of jij klant geworden bent van Energie in Huis. Dit helpt ons om onze propositie te verbeteren en om analyses te maken (zie doel 2).

Energie in Huis draagt vanaf het moment dat zij jouw gegevens ontvangen een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe Energie in Huis met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met Energie in Huis contact opnemen.

2. Met dienstverlenende derden

NN kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor NN. Je moet hierbij denken aan de partij die onze website host, leveranciers die ons helpen met marketingactiviteiten (bijvoorbeeld Facebook) en leveranciers die ons helpen bij het geven van een indicatie van jouw verduurzamingsmogelijkheden of partijen die relevante aanbiedingen hebben die meerwaarde voor jou als gebruiker van Powerly creëren.

Derde partijen die voor NN optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met NN afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken conform de opdracht van de NN, de gegevens vertrouwelijk behandelen en goed beveiligen.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat moet voor onze boekhouding

Hoe we jouw gegevens beschermen

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Beveiliging

We besteden veel aandacht aan het goed beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Geheimhouding

Al onze medewerkers en externe dienstverleners hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Daarom krijgen alleen bepaalde medewerkers toegang tot jouw gegevens.

NN hanteert een hoog niveau van beveiliging van je gegevens. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk voor geautoriseerd zijn. Het gebouw waar de server zich bevindt is bovendien goed beveiligd.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om je privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, dan zorgen we voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contracten die dit waarborgen te gebruiken.

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);

Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);

Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);

Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt, kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);

Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kun je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen een week op jouw verzoek.

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door te mailen naar www.powerly.nl/contact. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je contact op nemen met onze DPO via dpo-office@nn-group.com of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement of gebruik willen maken van jouw rechten als betrokkenen, dan kan je contact opnemen met ons via www.powerly.nl/contact

Hoeveel geld en energie kun jij besparen?

Doe de woningcheck